TEMA 2 - DIFTONG

TEMA 2

DIFTONG
És la unió de dues vocals que formen una mateixa síl·laba.
De diftongs n’hi ha de dos tipus:
- Diftongs decreixents
- Diftongs creixents

DIFTONGS DECREIXENTS
Són aquells formats per la unió d’una vocal forta (a, e, o) amb una vocal feble (i, u), o bé per la unió de dues vocals febles.
En un diftong decreixent, sempre s’ha de pronunciar amb més força la primera de les vocals que el formen. I si no és així, no hi ha diftong.
AI -- AIRE -- AI-RE
-- PA-IS -- PA-IS
EI -- FEINA -- FEI-NA
VEINA -- VE-I-NA
AU -- PAU -- PAU
-- LLAUT -- LLA-UT
UI -- CUINA -- CUI-NA
-- RUINA -- RU-I-NA
Semivocals
Les IS i les US que formen part d’un diftong decreixent funcionen com a semivocals.
REMEI -- RE-MEI
RENOU -- RE-NOU
COSÍ -- CO-SÍ
COMÚ -- CO-MÚ

DIFTONGS CREIXENTS
Són aquells formats per la unió d’una vocal feble (i,u) amb una vocal forta (a, e, o)
En un diftong creixent, sempre s’ha de pronunciar amb més intensitat la segona de les vocals que el formen. I, si no és així, no hi ha diftong.
Pot haver-hi diftongs creixents a inici de mot
IO-GA IAN-QUI IO-GURT IO-DE
Les IS d’aquestes paraules actuen com a consonants.
Quan tenim tres vocals juntes i, la d’enmig, és una “I” o bé una “U”, aquestes formen síl·laba amb la vocal següent i no amb l’anterior.
NOIA --- NO-IA
CREUEN --- CRE-UEN
YOIA --- YO-IA
SEUEN --- SE-UEN
Les IS i les US d’aquestes mots fan de consonants.
També hi ha diftong creixent en els grups següents:
GUA GUANT QUA QUA-TRE
GÜE LLEN-GÜES QÜE QÜES-TI-Ó
GÜI QÜI
GUO AI-GUO-TA QUO QUO-CI-ENT
Si no sona la “U” no hi ha diftong
GUI-TAR-RA GUIX GUER-RA QUI-OSC QUIT-XA-LLAELS HIATUS
Es produeix un hiatus quan dues vocals en contacte no formen diftong.
Això és produeix en els casos següents:

A) Quan tenim una vocal forta (a, e, o) seguida d’una altra vocal forta (a, e, o)
PAELLA --- PA-E-LLA
COET --- CO-ET
TEOREMA --- TE-O-RE-MA
AEROPORT --- A-E-RO-PORT

B) Quan hi ha un aparent diftong decreixent en el qual es pronuncia amb més força la segona vocal.
PAIS --- PA-IS --- PAÍS
VEINA --- VE-I-NA --- VEÏNA
LLUIS --- LLU-IS --- LLUÍS
ROI --- RO-I --- ROÍ
ROINA --- RO-I-NA --- ROÏNA
LLAUT --- LLA-UT --- LLAÜT

C) Quan tenim una “I” o bé una “U”, situades entre consonant i vocal forta (a, e, o), no formen síl·laba amb la vocal següent.
DIA --- DI-A
SUAR --- SU-AR
ITALIA --- I-TÀ-LI-A
INDUSTRIA --- IN-DÚS-TRI-A
SUECIA --- SU-È-CI-A

31 comentarios:

Anónimo dijo...

tenias muchas cosas incorectas, els "diftong"
no los explicais bien

Anónimo dijo...

Crec que està molt ben fet, però us heu equivocat en alguna cosa

Anónimo dijo...

Si només són aquestes les regles perquè hi hagi diftong, ¿per què se separa la "i-ó" de "qües-ti-ó"?

Anónimo dijo...

Perdó, m'he equivocat. Volia dir hiat i no diftong

Anónimo dijo...

Ja està solucionat! "qües-ti-ó". Hi ha hiat perquè la "I" està entre consonant i vocal forta "O".

Anónimo dijo...

tens alguna falta no? 'hiatus' no es aixi es 'hiats'... t'hauras confos amb el castellà pero amb el castellà es 'hiatos' no 'hiatus'... -.-

Anónimo dijo...

Hiatus????????
Que es allo !!!!!!!
😳

Anónimo dijo...

este bloc tiene muchas faltas de ortografía.
rectificarlas porfabor.

Anónimo dijo...

perdona el que alla creado este grupo o la que lo alla creado que rectifique las faltas.

Anónimo dijo...

hola

Anónimo dijo...

yo tengo un bloc mas bonito que se llama BLOCABADATS.
en el bloc que yo tengo las cosas están mas claras y más bonitas además se entiende mucho mejor que este bloc.
ha se me olvidava una cosa, porfabor quita las faltas de ortografía.
adiós.

Anónimo dijo...

hola, quien aya creado el bloc de BLOCABADATS es el mejor o la mejor de el mundo, esa persona tenia razón en ese bloc se entienden mejor las cosas y a no hay faltas de ortografía.

Anónimo dijo...

gracias.

Anónimo dijo...

alguien ha entrado en mi bloc???

Anónimo dijo...

alguien ha entrado en mi bloc???

Anónimo dijo...

Jo crec que esta bé, exceptuant l'ortografia

Anónimo dijo...

Pedir que no se cometan faltas de ortografía, con faltas de ortografía, resulta algo chocante. ¡Por favor se escribe con V, compis!

Anónimo dijo...

Ellos que rectifiquen el bloc y tu escribe bien por favor, que como lo has escrito duele en los ojos :)

Anónimo dijo...

Teniu masses faltes, feu pena a part, està mal explicat

Anónimo dijo...

Sois tontos o que lo ha hecho bien solo que ha puesto las reglas del catalan ya que el catalán y castellano son dos lenguas distintas y tienen reglas distintas.

Anónimo dijo...

Sois tontos o que lo ha hecho bien solo que ha puesto las reglas del catalan ya que el catalán y castellano son dos lenguas distintas y tienen reglas distintas.

Anònim dijo...

Hiatus és correcte en català.
S'escriu:
- RECTIFICADLAS y no "rectificarlas"
- HAYA y no "alla" ni "aya".
- POR FAVOR y no "porfabor".
- MASSA i no "masses".

Anónimo dijo...

este bloc se equivoca mucho casi suspendo no hagais caso ay muchas faltas de ortografia

Anónimo dijo...

Hay faltas de ortografia.

Anónimo dijo...

Doncs a mi els exercicis m'han anat molt bé.

Faltes d'ortografia? Sí que n'he vist bastants però entre els que han fet els comentaris.


Perdoneu les meves també.

Desmosnetes dijo...

Jajajaja

Desmosnetes dijo...

Jajajaja

Anónimo dijo...

yo he entrado en el bloc de blocabadats y me ha gustado muchooo sigue asii!!!

Anónimo dijo...

Per el apartat C dels hiats

Anónimo dijo...

Vaja merda, no me ha servit per res

Unknown dijo...

XDDD