TEMA 32 - BARBARISMES

TEMA 32

BARBARISMES

MAL DIT

Bueno à Bé, d’acord, entesos, prou,
Ja n’hi ha prou, ja està bé

Vale à d’acord, entesos, està bé

Menos à Menys o manco

Al menos à almenys, si més no, al manco

Menos mal à sort que

Algo à Vol res (oraciones interrogatives o condicionals),
Alguna cosa

Rato à estona

Puesto à lloc

Ademés à a més a més

Els demés à els altres i la resta

Desde luego à i tant, és clar, sens dubte
(indignació à quina barra)

Hasta à fins, fins a (Inca)
Inclus à fins i tot

En quant a à Quant a, en relació a

No està mal à No està malament

Arrepentir-se à penedir-se

Siesta à migdiada, sesta, horeta

Después à Després

Donarse compte à adonar-se

En seguida à de seguida, tot seguit, tot d’una

Emitir à emetre

Medis de comunicació à mitjans de comunicació

Apretar à estrènyer, prémer (un botó)

Disfrutar à gaudir

Mando à comandament

Resto à la resta, el restant, el sobrant

Tipo à tipus, classe, mena

Pel matí à al matí, al vespre, a la tarda, dematí

Ojalá à Tant de bo!

Reflexar à reflectir

Casi à quasi
Gairebé (anònim de pràcticament)

Pues à Si indica conseqüència à Doncs
Si indica causa à Per què, Ja que

Fi de setmana à Cap de setmana

Déu n’hi do! à mare meva

Tenia que venir à Havia de venir

Veranear à estiuejar

Tonteria à doi, beneitura, ximpleria, bajanada

Mando à comandament

Cumpleanys à aniversari

Desde luego à es clar, per descomptat

Calidat à qualitat

Aconteixement à esdeveniment

Atún à tonyina

Gimnàsia à gimnàstica

Dato à dada

Cadera à maluc, costat

Enfermetat à malaltia

Oido à oïda

Calentar à encalentir, escalfar

Fetxa à data

Abarcar à abraçar, comprendre

Abogat à misser, advocat

Abuelo/a à padrí, padrina

Abultar à fer embalum

Acantilat à penya-segat, precipici

Acera à voravia

Aconteixement à fet, succés, esdeveniment

Adelantar à avançar,
passar davant à referits al moviment d’un cos;
bestreureà donar uns doblers per endavant a compte d’un pagament

Ademés à a més, a més a més

Adivinar à endevinar

Admitir à admetre

Adoquí à llamborda, llambordí

Adoquinar à posar llambordes, empedrar

Adorno à adorn, ornament, adornament

Aduana à duana

Agravi à greuge, ofensa

Ahorrar à estalviar

Aislar à aïllar

Alambre à fil de ferro, fil d’aram

Alcantarillat à clavegueram

Alemània à Alemanya

Alero à Volada, ala de la teulada

Alevosia à traïdora

Alfabeto à alfabet, abecedari

Alfombra à catifa, estora

Algo à qualque cosa (frases afirmatives)
Res (per a frases no afirmatives)

Alhaca / Alhaja à joia

Alicant à Alacant

Alicantí à Alacantí

Alimentici à alimentari

Aliviar à alleujar, alleugerir

Alivio à alleujament

Almacén à magatzem

Almacenar à emmagatzemar

Almacenatge à emmagatzematge

Almirat à almirall

Alquilar à llogar, arrendar

Alumbrat à enllumenat

Amapola à rosella

Àmbar à ambre

Aminorar à minvar

Amortiguador à esmorteïdor, amortidor

Amortiguar à esmorteir, amortir

Andàmio à bastiment, bastimenta
Àngul à angle

Angústia à angoixa, angúnia

Anteojos à binocles

Anticipo à bestreta

Antigüetat / Antigüedat à antiguitat (cosa antiga)
à antiguitat,
à antigor (temps antic)

Antojo à capritx
à desig (de dona en estat)

Anxoa à anxova

Apariència à aparença

Apellido à llinatge

Aplaçament à perllongament, ajornament

Aplaçar à perllongar, ajornar

Aplastar à esclafar

Aplauso à aplaudiment, mamballetes

Aplic / Aplique à llum aplicable, llum de paret

Apoiar à donar suport, fer costat (a qualcú, a qualque cosa)
(mostrar l’acord o la solidaritat amb qualcú o qulque fet o teoria)
recalcar, recolzar (fer que una cosa descansi damunt una altra)

Apoteossis à apoteosi

Aprieto à mal pas, pressura

Apunte à apunt, apuntació

Apurar à posar en un mal pas, preocupar, inquietar

Aqüeducto à aqüeducte

Àrabe à àrab

Àrbol de navidad à arbre de nadal

Arco iris à arc de sant martí, arc iris.
Ardilla à esquirol

Aro à cèrcol

Arrastrar à rossegar

Arrepentiment à penediment
Arrepentir-se à penedir-se

Arriesgar à arriscar

Assafata à hostessa

Assiento à seient

Assombrar à admirar, sorprendre, meravellar
Assombrós à admirable, sorprenent, meravellós
Assombro à admiració, sorpresa

Assustar à esglaiar, astorar, espantar, regirar.

Atarassana à drassana

Atareat à enfeinat

Atascar-se à embossar-se, atasc
Atasco à embós

Aterrar à (causar terror) : aterrir

Aterrissar à aterrar

Atrac / Atraco à atracament

Atràs à retard, endarreriment, atrassar, retardar, endarrerir

Atun à tonyina

Autògrafo à autògraf

Autòmata à autòmat

Avalanxa à allau, llau

Avaro à avar

Avenida à avinguda

Averiguació à aclariment, esbrinament
Averiguar à aclarir, esbrinar
Avestruç à estruç

Avión à avió

Bahia à badia

Bailarí à ballarí
Bailarina à ballarina

Bajón à davallada, baixada, minva

Ballena à balena
Ballener à balener

Balon à pilota

Baloncesto à bàsquet

Balonmano à handbol

Balsa à rai

Bandeja à palangana, safata

Bandido à bandoler, bandejat

Bando à bàndol (facció) ban (edicte d’autoritat)

Banyo à bany – quarto de…, cambra de banys

Barandilla à barana
Barato à Barat

Bàrbaro à bàrbar

Barco à vaixell

Barquillo à neula

Barrenyo à ribell

Barullo à barull, garbull

Bassura à fems

Batxe à clot

Babero à bata

Bedel à bidell

Besso à besada

Biombo à mampara

Bírria à nyarro, rave

Bisabuelo à repadrí

Bisco à guerxo

Bisagra à frontissa

Bocadillo à pa amb …., panet amb…., entrepà

Boceto à esbós

Bisuteria à bijuteria

Bolso à bossa

Bolsa à (institució comercial) : borsa

Bombilla à pera (de llum), bombeta

Borde à vorera, vora

Borrador à esborrador (objecte per esborrar)
Esborrany (escrit de primera intenció que serà copiat després d’haver-hi
fet les correccions o modificacions necessàries)
Borrar à esborrar

Botiquín à farmaciola

Botones à mosso

Botxinxe à enforinyall, xibiu

Bóveda à volta

Boxeo à boxa

Brassalete à braçalet

Brassilenyo / brassileny à brasiler

Brillo à lluentor, brillantor

Brío à força, ímpetu

Bronca à esbroncada, brega, escàndol

Brotxe à agulleta, travador

Buhardilla à porxo

Buitre à voltor

Bulto à bony (protuberància)
Embalum (volum desmesurat d’una cosa)
Bolic (conjunt de coses embolicades)

Busson à bústia

Butano à butà

Caballitos à cavallets (plataforma giratòria amb cotxets, figuretes d’animals, etc.
Per cavalcar-hi els infants)

Cabecera à capçalera

Cabeçut o cabezudo à cap-gros, plural,
capgrossos (figura d’un home amb el cap molt gros)

Cadera à costat

Calçoncillos à calçons blancs, calçons de davall

Calderilla à menuts, ferro

Caldo à brou

Calentura à beques

Callejero à guia de carrers

Callos à tacons

Calvo à cap pelat, calb

Càmara à cambra (habitació)
Càmera (aparell de fotografia, de cine...)

Camilla à (llit petit mòbil per transportat malalts i ferits): llitera

Camion à camió

Camisson à camisa de dormir

Campetxano à francot, obert, senzill
Cansanci à cansament

Cantera à pedrera (lloc d’on es treuen pedres per a la construcció)

Carajillo à rebentat

Carga à càrrega

Carinyo à afecte, estimació, amor

Carpinteria à fusteria

Carrera à correguda (prova de velocitat entre persones, animals o vehicles)

Carret / Carrete à rodet

Carretilla à carretó

Cartutxo à cartutx

Càscara à closca, clovella

Casco à casc

Tenia que venir à havia de venir

Veranear à estiuejar

Tonteria à doi, beneitura, ximpleria, bajanada

Mando à comandament

Cumpleanys à aniversari

Desde luego à es clar, per descomptat

Calidat à qualitat

Aconteixement à esdeveniment

Atún à tonyina

Gimnàsia à gimnàstica

Dato à dada

Cadera à maluc, costat

Enfermetat à malaltia

Oido à oïda

Calentar à encalentir, escalfar

Fetxa à data

No hay comentarios: