TEMA 29 - ORDINALS I CARDINALS

TEMA 29

ORDINALS I CARDINALS

NUMERALS (CARDINALS)

0
ZERO
1
U
UN
UNA
U per anomenar el número - 971.21.91.71
U per indicar la data – Dilluns, u de febrer de 2001
U per indicar ordre – Capítol u, Fila u
2
DOS – masculins
DUES – femenins
3
TRES
4
QUATRE
5
CINC
6
SIS
7
SET
8
VUIT
9
NOU
10
DEU
11
ONZE
12
DOTZE
13
TRETZE
14
CATORZE
15
QUINZE
16
SETZE
17
DISSET / DESSET
18
DIVUIT / DEVUIT
19
DINOU / DENOU
20
VINT
21 – 29
- dos guionets
- s’usa conjunció “I”
21
VINT-I-U
VINT-I-UN
VINT-I-UNA
22
VINT-I-DOS
VINT-I-DUES
23
VINT-I-TRES
24
VINT-I-QUATRE
25
VINT-I-CINC
29
VINT-I-NOU
30
TRENTA
31
TRENTA-U
TRENTA-UN
TRENTA-UNA
32
TRENTA-DOS
TRENTA-DUES
33
TRENTA-TRES
40
QUARANTA
46
QUARANTA-SIS
50
CINQUANTA
56
CINQUANTA-SIS
60
SEIXANTA
70
SETANTA
80
VUITANTA
90
NORANTA
100
CENT
200
DOS-CENTS
DUES-CENTES
300
TRES-CENTS
TRES-CENTES
400
QUATRE-CENTS
QUATRE-CENTES
500
CINC-CENTS
CINC-CENTES
600
SIS-CENTS
SIS-CENTES
700
SET-CENTS
SET-CENTES
800
VUIT-CENTS
VUIT-CENTES
1000
MIL
2000
DOS MIL
DUES MIL
3000
TRES MIL
4000
QUATRE MIL
10.000
DEU MIL
100.000
CENT MIL
1.000.000
UN MILIÓ

D-U-C
Desenes – Unitats – Centenes

83
du à vuitanta-tres

700
uc à vuit mil

2849 persones à Dues mil vuit-centes quaranta-nou persones
NUMERALS (ORDINALS)

1r
1a
PRIMER
PRIMERA
2n
2a
SEGON
SEGONA
3r
3a
TERCER
TERCERA
4t
4a
QUART
QUARTA

5a
CINQUÈ
CINQUENA

6a
SISÈ
SISENA

7a
SETÈ
SETENA

8a
VUITÈ
VUITE

9a
NOVÈ
NOVENA
10è
10a
DESÈ
DESENA
11è
11a
ONZÈ
ONZENA
12è
12a
DOTZÈ
DOTZENA
13è
13a
TRETZÈ
TRETZENA
14è
14a
CATORZÈ
CATORZENA
15è
15a
QUINZÈ
QUINZENA
16è
16a
SETZÈ
SETZENA
17è
17a
DISSETÈ
DISSETENA
18è
18a
DIVUITÈ
DIVUITENA
19è
19a
DINOVÈ
DINOVENA
20è
20a
VINTÈ
VINTENA
21è
21a
VINT-I-UNÈ
VINT-I-UNENA
22è
22a
VINT-I-DOSÈ
VINT-I-DOSENA
23è
23a
VINT-I-TRESÈ
VINT-I-TRESENA
30è
30a
TRENTÈ
TRENTENA
40è
40a
QUARANTÈ
QUARANTENA
50è
50a
CIQUANTÈ
CIQUANTENA
60è
60a
SEIXANTÈ
SEIXANTENA
70è
70a
SETANTÈ
SETANTENA
80è
80a
VUITANTÈ
VUITANTENA
90è
90a
NORATÈ
NORANTENA


82è certamen à vuitanta-dosè certamen
93a mostra à noranta-tresena mostra
26è à vint-i-sisè


FRACCIONS

½ à Un mig
1/3 à Un terç
¼ à Un quart à Un quarter
1/5 à Un cinquè à Una cinquena part
1/6 à Un sisè à Una sisena part
1/7 à Un setè
1/8 à Un vuitè
1/9 à Un novè
1/10 à Un dècim
2/5 à Dos cinquens
3/6 à Tres sisens
4/7 à Quatre setens
2/8 à Dos vuitens

19 comentarios:

Anónimo dijo...

M'ha sigut de molta utilitat

Gràcies per pujar-ho!!!

Signat:Un alumne de batxillerat

Anónimo dijo...

gracias

Anónimo dijo...

no me sirbio

Anónimo dijo...

Està bé, pero falten valors com el cent o el mil.

assian dijo...

Vaja lio de numerals, moltes gracies per aquesta explicació, pensava que no ho aclariria :o)

Anónimo dijo...

M'ha servit de molt... Però m'ha faltat la forma plural dels ordinals.

Gràcies!

=)

Anónimo dijo...

gracies qui o ha posat en aqueta pagina m'ha servit per al cole que vaix a cinque de primaria geacies y besets
:))))
;))))

Anónimo dijo...

Aixo que sembla tan fàcil i de cop t'ho pregunten a batxillerat i no t'hen recordes. Gràcies, m'ha servit molt per refrescar la memòria.

Anónimo dijo...

gracies m'ha servit molt per fer els deures de 1r d'eso xD

Anónimo dijo...

Grácies :)

Anónimo dijo...

moltes gracies per aixo !
soc de mallorca

Anónimo dijo...

Falta lo de per exemple cinquanta

Anónimo dijo...

Està molt bé però torbo a faltar els ordinals a partir de dos-cents masculí i femení

Anónimo dijo...

Me ha servido aunque faltan valores como el 80 i algo o 90y algo

Anónimo dijo...

moltes gracies per publicar-los fins que he trobat aquesta pàgina m`han sortit en castellà

Anónimo dijo...

M'ha servir molt

Anónimo dijo...

Falta hasta doscientos o mil ¯\_(ツ)_/¯

Anónimo dijo...

En català, els nombres, quan s'escriuen amb lletres, s'escriuen en minúscules.

Unknown dijo...

Moltes gràcies per ajudar-nos!